โรงเรียนบ้านพะไล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะไล รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   […]

Read more

เรื่องราวดีๆของฉันในการไปสังเกตการสอนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)

ในการไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) เป […]

Read more

มจร.เตรียมเปิดหลักสูตรแห่งความสุข

                      พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพ […]

Read more

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนศิษย์เก่าครุศาสตร์ EDU NRRU

วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายชื่อศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ ม […]

Read more

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะไล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200922
รหัส Smis 8 หลัก :
  30010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  200922
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพะไล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanphalai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านพะไล
ตำบล :
  หัวทะเล
อำเภอ :
  เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30000
โทรศัพท์ :
  0818787748
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  k076@esdc.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  12 กม.