มจร.เตรียมเปิดหลักสูตรแห่งความสุข


             

        พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากจากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. ในการเดินทางไปเป็นตัวแทน มจร. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ตองกู ดอร์เดน ตาชิถาง ประเทศภูฏาน เพื่อเตรียมการเปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งความสุข ในฐานะที่ประเทศภูฏานได้ชื่อว่าดินแดนแห่งความสุข และการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ยังถือเป็นความร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทกับพระพุทธศาสนาวัชรยานอีกด้วย ทั้งนี้ งานแรกหลังการลงนามความร่วมมือ คือการร่วมเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร โดยในขั้นแรกจะเป็นหลักสูตรวุฒิบัตรและประและประกาศนียบัตร สาขาศาสตร์แห่งความสุข (Arts of Happiness) ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะแบ่งการเรียนออกเป็น 2 เทอมคือ เทอมแรก 6 เดือน พัฒนาและฝึกอบรมที่ประเทศไทย ส่วนเทอมที่สองอีก 6 เดือน จะมีการฝึกอบรมที่ประเทศภูฏาน นอกจากนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา คัมภีร์สำคัญ และการวิจัยร่วมระหว่างสองมหาวิทยาลัยอีกด้วย

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า ในการเดินทางมาประเทศภูฏานครั้งนี้ คณะสงฆ์ และนักวิชาการพระพุทธศาสตร์จาก มจร. จะเข้าร่วมประชุมนานาชาติ เรื่อง“พระพุทธศาสนาวัชรยาน” ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มี.ค. ที่โมติฮาง เมืองหลวงทิมพู ซึ่งจะมีพิธีเปิดโดยนายลอนเชน เดโช เทอริงทอบเกย(H.E.Lyonchhen Dasho Tsherting Tobgay) นายกรัฐมนตรีภูฏาน และมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านวัชรยานจำนวน 21 ประเทศ รวมกว่า 150 รูป/คน เข้านำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการปฏิบัติจริงจากทั่วโลก ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบ และการจัดการเรียนการสอนวิชาด้านวัชรยานให้มีประสิทธิผลที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ต่อไป

ที่มา www.thairath.co.th/content/1240801 (ข่าวไทยรัฐ)

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *