การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 ในหัวข้อเรื่อง การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต?


การเตรียมต้นฉบับบทความ

 1. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word กระดาษขนาด A4 ระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ขนาด 1 นิ้ว จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น 1 คอลัมน์ พร้อมระบุหมายเลขหน้าในตำแหน่งมุมขวาล่าง จำนวนไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีคําสําคัญไม่เกิน 5 คํา
 2. ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New
 •  ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 point แบบหนา
 •  บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
 •  หัวข้อใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบหนา
 • เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
 • เอกสารอ้างอิงใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
 • ภาษาญี่ปุ่นใช้ตัวอักษร MS Mincho 10 พอยท์
 1. การเว้นวรรค
 • การเว้นวรรคให้เคาะแป้นเว้นวรรค (Space bar) เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • การย่อหน้าหรือการเว้นวรรคที่ระยะห่างกว่าปกติให้ใช้การตั้งระยะวรรคด้วยขนาดแท็บ (Tab)
 • การพิมพ์ข้อความภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น และตัวอักษรกับตัวเลขให้เว้นวรรค 1 ครั้ง
 1. องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ดูรายละเอียดใน https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsn

ส่งบทความที่นี่

ข้อระมัดระวัง

 1. บทความที่นําเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนําเสนอในที่ประชุมใด ๆ มาก่อน
 2. ผู้นําเสนอบทความต้องเป็นสมาชิกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://jsat.or.th/)
 3. บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการฯ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้ตีพิมพ์ในวารสาร jsn Journal ฉบับพิเศษ (TCI กลุ่ม 1)

 

กำหนดการส่งบทความและสิทธิประโยชน์พิเศษ

กำหนดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 1 : 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2561รอบที่ 2 : 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2561

ผู้ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 1 ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ ดังนี้

 1. บริการรถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่งระหว่างกรุงเทพ-นครราชสีมา พร้อมอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
 2. สนับสนุนที่พัก 2 คืน 28-29 พ.ย. 2561 พร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็น
 3. ยกเว้นค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

Reviews

 • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *