โรงเรียนบ้านพะไล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะไล รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   […]

Read more

เรื่องราวดีๆของฉันในการไปสังเกตการสอนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)

ในการไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) เป […]

Read more

มจร.เตรียมเปิดหลักสูตรแห่งความสุข

                      พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพ […]

Read more

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนศิษย์เก่าครุศาสตร์ EDU NRRU

วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายชื่อศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ ม […]

Read more